<keygen id="eUjDf"><table id="eUjDf"><source id="eUjDf"></source><hgroup id="eUjDf"><i id="eUjDf"></i><audio id="eUjDf"><cite id="eUjDf"><param id="eUjDf"></param></cite></audio><b id="eUjDf"><select id="eUjDf"><dfn id="eUjDf"></dfn></select></b></hgroup></table></keygen>

    <kbd id="eUjDf"></kbd>
   • 他的真心

    牌阵:灵感对应

    这个牌阵完全针对恋爱中两个人真心的,从对对方的感情看法,到对当下关系的心态,到对未来的期待。如果你有点怀疑和担心他对你到底是怎么样的,可以用此牌阵。

     22张大阿卡纳牌已经准备好了,在开始洗牌之前,请在心中默念你要问的问题,然后请按“下一步”开始洗牌。