1. <embed id="KHKwJ"><i id="KHKwJ"><small id="KHKwJ"></small></i><figure id="KHKwJ"><dt id="KHKwJ"></dt><embed id="KHKwJ"></embed></figure></embed>

    <li id="KHKwJ"></li>

     <strike id="KHKwJ"></strike><map id="KHKwJ"></map>
     <figcaption id="KHKwJ"></figcaption><table id="KHKwJ"><address id="KHKwJ"></address><strike id="KHKwJ"></strike></table>

    1. <code id="KHKwJ"><canvas id="KHKwJ"></canvas></code><link id="KHKwJ"><strong id="KHKwJ"></strong></link><video id="KHKwJ"></video>
      <samp id="KHKwJ"></samp>

      测试:年底你的压力会源自哪里?

      星座 www.mwzx.gd.cn 编辑:Air
      压力是一部分人常挂在嘴边的一个词,每个人或多或少都会感受到压力,造成压力的原因,有可能是工作、经济、爱情、家庭、人际关系……有时候,各种各样的压力就有可能让你变得很焦虑,你觉得自己时刻被糟糕的情绪所包围,神经也是时刻紧绷着。年底你的压力可能源自哪里呢?随星座屋小编做个测试。

      年底你的压力会源自哪里?测试开始:

      题目:在以下几件事情中,你愿意花费很多时间的是?

      A、减肥

      B、工作

      C、逛街

      D、追剧


      (本次测试共1小题,分析结果请关注微信公众号“xzwcom”,回复“2317”获取答案。)

      精品综合主题更多>>